Home » Over ons » Raad van bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur bepaalt het algemene beleid en bestaat uit:

 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers: Garry Van Rompuy, Rudy Lauwers en Johan Hens
 • 3 vertegenwoordigers van de werkgever: Peter Daneels, Ann Vylders en Koen De Schutter
 • 3 onafhankelijke bestuurders: Emmy Verbist, Jeroen De Soete en Jan Van den Bulck

De raad heeft een uitgebreid takenpakket en zorgt voor de uitwerking van:

 • de interne controlemaatregelen
 • het integriteitsbeleid
 • een reglement voor het beheer van belangenconflicten
 • de procedure van klachtenbehandeling
 • de implementatie van een continuïteits- en een uitbestedingsbeleid
 • de implementatie en beoordeling van een beloningsbeleid
 • de huishoudelijke reglementen
 • passende rapporteringsystemen

Daarnaast maakt de raad van bestuur de verklaring over de beleggingsbeginselen op, ook wel Statement of Investment Principles (SIP) genoemd. Dat document beschrijft in detail het beleggingsbeleid, dat rekening houdt met de verwachte pensioenbetalingen. Die worden dan weer uitgebreid beschreven in het financieringsplan.

Tot slot staat de raad van bestuur ook in voor:

 • het toezicht op de operationele organen (dagelijks bestuur en investeringscomité)
 • het actief en passief beheer
 • de aanwijzing van een actuaris
 • de uitvoering van de beslissingen van de algemene vergadering
 • de opvolging van het beleid inzake risicobeheer, interne audit en wetgeving

Van links naar rechts: “Peter Daneels, Koen De Schutter, Jeroen De Soete, Rudy Lauwers, Emmy Verbist en Garry Van Rompuy.”

Federale pensioendienst

Stel uw vraag online

Vul het contactformulier in op de website van de federale pensioendienst.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de pensioenlijn

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765).

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!