Home » Over ons » Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur staat in voor de administratie van het pensioenfonds, de ondersteuning van de raad van bestuur en het investeringscomité. Sinds juli 2021 worden deze taken uitgevoerd door Aon Belgium BV.

Het dagelijks bestuur:

 • volgt de maandelijkse bijdragen van water-link aan het pensioenfonds op
 • houdt toezicht op de uitbetalingen van de pensioenen
 • controleert de rekeningstand op voldoende provisie, zodat u op tijd uw pensioen krijgt uitbetaald

Het dagelijks bestuur voert ook alle verplichtingen inzake sociale zekerheid uit. En is het aanspreekpunt voor de betrokken partijen bij het Organisme voor de Financiering van Pensioenen (OFP):

 • water-link
 • gepensioneerden
 • (ex-)werknemers
 • officiële instanties

Het werkt daarvoor samen met de boekhouder, de revisor en de verschillende sleutelfuncties: compliance officer, actuariële functie en risk manager.

Als er externe dienstverleners worden aangetrokken, staat het dagelijks bestuur in voor:

 • de onderhandeling over de uitbesteding van taken
 • de praktische follow-up van deze uitbestedingen en de adviseurs die daarbij betrokken zijn, zoals juridische adviseurs, boekhouders en investeringsadviseurs

Het dagelijks bestuur volgt ook nauwgezet de boekhouding van het pensioenfonds op en:

 • bereidt samen met de boekhouder de jaarrekeningen, het jaarverslag en het uitgavebudget van het pensioenfonds voor
 • zorgt voor een vlot verloop van de boekhouding

Samen met het investeringscomité organiseert het opleidingen over het pensioensysteem en over het vermogensbeheer van het fonds. Zo hebben alle diensten de juiste kennis over het beheer van uw pensioen. 

Tot slot behandelt het dagelijks bestuur belangenconflicten en klachten volgens de correcte procedures.

Federale pensioendienst

Stel uw vraag online

Vul het contactformulier in op de website van de federale pensioendienst.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de pensioenlijn

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765).

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!