Home » Over ons » Algemene vergadering

Algemene vergadering

Voornaamste taken

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van het pensioenfonds. Haar bevoegdheden zijn bij wet vastgelegd en staan in de statuten. De leden staan in voor de:

  • wijziging van de statuten
  • benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders, commissarissen of revisoraatvennootschappen en vereffenaars
  • aanvaarding of uitsluiting van leden
  • goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag
  • uitbetaling van bestuurders, erkende commissarissen en revisoraatvennootschappen
  • de goedkeuring van het financieringsplan, de verklaring van beleggingsbeginselen en beheersovereenkomst
  • goedkeuring van collectieve overdrachten
  • ontbinding en vereffening van het pensioenfonds

Federale pensioendienst

Stel uw vraag online

Vul het contactformulier in op de website van de federale pensioendienst.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de pensioenlijn

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765).

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!