Home » Wat is er veranderd? » COVID-19

COVID-19

Water-link draagt zorg voor zijn medewerkers en gepensioneerden, ook in tijden van corona. We hopen oprecht dat u in goede gezondheid verkeert. En doen er alles aan om u een zorgeloos pensioenfonds te garanderen:

  • Het pensioenfonds regelt de nodige contractuele afspraken met externe dienstverleners om de continuïteit van hun diensten te verzekeren.
  • Alle leden van de bestuursorganen (algemene vergadering, raad van bestuur, investeringscomité en dagelijks bestuur) beschikken over de nodige technische middelen om thuis te werken. Moet een medewerker toch op kantoor zijn? Dan leeft hij de maatregelen omtrent social distancing nauwgezet na. 
  • De FPD staat sinds 1 januari 2020 in voor de berekening en uitbetaling van de pensioenen. Die service komt door de coronacrisis niet in het gedrang.
  • Het pensioenreglement bevat geen clausules die u naar aanleiding van de coronacrisis benadelen.
  • De impact van de crisis op de financiële markt heeft uiteraard ook gevolgen voor de activa van het pensioenfonds. Maar doordat we een groot deel van onze verplichtingen aan de FPD overdroegen, beschikken we nog over voldoende activa om onze huidige verplichtingen na te komen. We contacteerden ook alle vermogensbeheerders om de evolutie van hun portefeuille op korte termijn op te volgen.
  • Het pensioenfonds krijgt ook ondersteuning van water-link, die als inrichter zijn verplichtingen zal blijven nakomen. 

We benadrukken tot slot dat IBP water-link samen met de FPD alles in het werk stelt om u ook in deze periode bij te staan.

Federale pensioendienst

Stel uw vraag online

Vul het contactformulier in op de website van de federale pensioendienst.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de pensioenlijn

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765).

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!